Centro tęstiniai ir periodiniai leidiniai

GU / NSE Gamtamokslinis ugdymas / Natural Science Education / ISSN 1648-939X

Periodinis tarptautinis recenzuojamas mokslinis metodinis leidinys lietuvių, rusų, anglų kalbomis (santraukos anglų, lietuvių kalbomis), įtrauktas į tarptautinę INDEX COPERNICUS, OAJI ir kitas duomenų bazes. Vyriausiasis redaktorius prof.dr. Vincentas Lamanauskas.

Periodiškumas:

Du kartus per metus

Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje / Natural Science Education at a General School / ISSN 2335-8408

Tęstinis recenzuojamas mokslinis metodinis leidinys, kuriame publikuojama nacionalinės to paties pavadinimo konferencijos medžiaga.

Nuo 2013 metų leidžiamas kaip žurnalas (ISSN 2335-8408)

Periodiškumas:

Vieną kartą per metus

Švietimas: politika, vadyba, kokybė / Education Policy, Management  and Quality / ISSN 2029-1922

Periodinis recenzuojamas tarptautinis mokslinis metodinis leidinys lietuvių, rusų, anglų kalbomis (santraukos anglų kalba), įtrauktas į tarptautines mokslinės informacijos duomenų bazes COPERNICUS INDEX, OAJI. Leidinys skiriamas aktualiausiems švietimo politikos, vadybos ir kokybės klausimams nagrinėti. Ypatingas dėmesys skiriamas bendrajam lavinimui. Vyriausiasis redaktorius prof.dr. Vincentas Lamanauskas. Atsakingoji sekretorė dr. Laima Railienė.

Periodiškumas:

Du kartus per metus