Tarptautinis mokslinis metodinis žurnalas “Švietimas: politika, vadyba, kokybė / Education Policy, Management and Quality” nagrinėja aktualiausius švietimo politikos, vadybos ir kokybės klausimus. Žurnale moksliniai ir metodiniai straipsniai, kita informacija publikuojami lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Leidinys skirtas įvairių lygių ir tipų švietimų institucijų vadovams, mokytojams, auklėtojams, taip pat aukštųjų mokyklų dėstytojams/mokslininkams/tyrėjams bei visiems, besidomintiems aktualiausiais švietimo klausimais. Tai yra laisvosios prieigos žurnalas.

***

EDUCATION POLICY, MANAGEMENT AND QUALITY – is a periodical, peer reviewed, scientific-methodical journal, issued by the SMC „Scientia Educologica“ in cooperation with Scientia Socialis Ltd. It is an international journal, wherein the scientific/research and methodical/applied articles published in Lithuanian, English and Russian languages.

The EPMQ journal welcomes the submission of manuscripts that meet the general criteria of scientific and methodical (practical/applied) papers. EPMQ is an Open Access journal.