Tarptautinis mokslinis metodinis žurnalas “Švietimas: politika, vadyba, kokybė / Education Policy, Management and Quality” nagrinėja aktualiausius švietimo politikos, vadybos ir kokybės klausimus. Žurnale moksliniai ir metodiniai straipsniai, kita informacija publikuojami lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Leidinys skirtas įvairių lygių ir tipų švietimų institucijų vadovams, mokytojams, auklėtojams, taip pat aukštųjų mokyklų dėstytojams/mokslininkams/tyrėjams bei visiems, besidomintiems aktualiausiais švietimo klausimais. Tai yra laisvosios prieigos žurnalas.