Sveiki, Scientia Educologica tinklapis atnaujinamas, norėdami naršyti senoje tinklapio versijoje, paspauskite šią nuorodą.

Hello, Scientia Educologica website is under construction if you’d like you can browse our old version by pressing this link.

Mokslinis metodinis centras ”Scientia Educologica” – tai respublikinis centras, neformaliojo švietimo institucija. Įsteigtas 2001m. ir įregistruotas LR Teisingumo ministerijoje 2001m. birželio mėn. 28 d. (Nr. 110-V) – ID: 195736971. Pagrindiniai centro veiklos tikslai:

 burti jaunuosius edukologijos mokslininkus ir aktyvius pedagogus bendrai mokslinei metodinei veiklai;

 skatinti akademinės bendruomenės iniciatyvas tobulinant Lietuvos aukštojo mokslo bei pedagogų rengimo sistemas;

 rūpintis Lietuvos jaunųjų edukologų kvalifikacijos kėlimu ir tobulinimu, jų mokslinių darbų populiarinimu;

 supažindinti visuomenę su šiuolaikinės edukologijos problemomis, kelti visuomenės bendrąją kultūrą, skatinti edukologinę savišvietą;

 organizuoti visuomenei paskaitas, susitikimus su žymiais edukologais, tuo prisidedant prie švietimo sistemos tobulinimo, propaguoti nuolatinio mokymosi idėjas;

 skleisti visuomenėje krikščioniškojo mokslo socialines idėjas.

Veiklos formos

Centro valdyba

Moksliniai metodiniai konkursai, seminarai;
Mokslinės metodnės konferencijos, seminarai;
Kosultavimas;
Leidyba.
Dr. Laima Railienė
Dr. Naglis Švickus
Judita Stankutė