Gamtamokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje (GUBUM) – periodinis, recenzuojamas, mokslinis metodinis leidinys, leidžiamas MMC „Scientia Educologica“. Šiame leidinyje publikuojami tęstinės nacionalinės mokslinės praktinės konferencijos straipsniai. Straipsniai publikuojami lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Leidinys skirtas visiems besidomintiems gamtamoksliniu ugdymu. GUBUM yra laisvosios prieigos periodinis leidinys. 

*** 

Natural Science Education in a Comprehensive School (NSECS) – is a periodical, peer-reviewed, scientific methodical edition published by SMC „Scientia Educologica“. The articles of the ongoing national scientific-practical conference are published in this publication. Articles are published in Lithuanian, English and Russian. The publication is intended for all those interested in science education. NSECS is an Open Access periodical.