XXVIII-oji nacionalinė mokslinė praktinė konferencija
„GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOJE 2022“