XXIX-oji nacionalinė mokslinė praktinė konferencija
„GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOJE – 2023“