Gamtamokslinis ugdymas – periodinis, recenzuojamas, mokslinis-metodinis žurnalas, kurį leidžia mokslinis metodinis centras „Scientia Educologica“. Tai tarptautinis žurnalas, kuriame moksliniai ir metodiniai straipsniai publikuojami lietuvių ir anglų kalbomis. Leidinys skirtas mokytojams, aukštųjų mokyklų dėstytojams bei visiems, besidomintiems gamtamoksliniu ugdymu.
GU yra laisvosios prieigos žurnalas.

***

Natural Science Education – is an periodical, peer reviewed, scientific-methodical journal, issued by the SMC „Scientia Educologica“. It is an international journal, wherein the scientific and methodical articles published in Lithuanian and English languages. This journal is intendent for the teachers of general education schools, the lecturers of higher educational institutions and all, who are interested in the problems of natural science education.
NSE is an Open Access journal.