Redakcinė kolegija / Editorial board

Vyriausiasis redaktorius (Editor-in-Chief)
Prof. dr. Vincentas Lamanauskas E-mail: lamanauskas@lamanauskas.puslapiai.lt   Šiaulių universitetas (Šiauliai University, Lithuania)
  Redaktoriaus pavaduotoja (Deputy Editor-in-Chief) Dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė E-mail: petkeviciene.r@gmail.com   Vilniaus universitetas (Vilnius University, Lithuania)
  Atsakingoji sekretorė (Executive Secretary)
Dr. Laima Railienė MMC “Scientia Educologica”(SMC “Scientia Educologica”, Lithuania)
Nariai (Editors)  
Nerutė Augustonytė Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla(Lėvens Basic School, Pasvalys, Lithuania)
Prof. dr. Martin Bilek Prahos Karolio universitetas (Charles University, Czechia)
Prof. dr. Andris Broks Latvijos universitetas (University of Latvia, Latvia)
Dr. Jarmila Kmetova Matej Bel universitetas (Matej Bel University, Slovakia)
Prof. dr. Jari Lavonen Helsinkio universitetas (University of Helsinki, Finland)
Dr. Solange Wagner Locatelli Federalinis ABC universitetas (Federal University of ABC, Brazil)
Dr. Iwona Maciejovska Jogailos universitetas (Jagiellonian University, Poland)
Dr. Uladzimir Slabin Oregono universitetas (University of Oregon, USA)
Dr. Laimutė Salickaitė-Bunikienė Drūkšių ekologinio ugdymo mokykla (Drukshiai Ecological Education School, Lithuania)
Dr. Elena Vasilevskaya Baltarusijos valstybinis universitetas (Belarus State University, Belarus)