Scientia Educologica

M o k s l i n i s   m e t o d i n i s   c e n t r a s

  Scientific Methodical Centre

 Asocijuotas Lietuvos mokslininkų sąjungos narys

   

Apie Centrą
Leidyba
Konferencijos
Nuorodos
 

 

Kontaktams

 

Kitos organizacijos:
 
 

 
     
 

IOSTE

 
     
 

 
     
 

 

 
 
Leidyba

  Centro tęstiniai ir periodiniai leidiniai

 

Problems of Education in the 21st Century, ISSN 1822-7864

 

Periodinis tarptautinis recenzuojamas mokslo darbų leidinys anglų ir rusų kalbomis,  įtrauktas į tarptautines EBSCO  ir INDEX COPERNICUS  mokslinės informacijos duomenų bazes.  Vyriausiasis redaktorius prof. dr. Vincentas Lamanauskas. Svetainės internete: http://www.jbse.webinfo.lt/Problems_of_Education.htm, http://www.scientiasocialis.lt/pec  

  Periodiškumas:

šešis kartus per metus 

         
 

JBSE /Journal of Baltic Science Education/, ISSN 1648-3898

 

Periodinis tarptautinis recenzuojamas mokslo darbų leidinys anglų kalba, įtrauktas į tarptautines EBSCO: Academic Search Premier, INDEX COPERNICUS ir BRITISH EDUCATION INDEX duomenų bazes. Vyriausiasis redaktorius prof.dr. Vincentas  Lamanauskas. Atsakingoji sekretorė dr. Laima Railienė. Svetainės internete: http://www.jbse.webinfo.lt/journal.htm, http://www.scientiasocialis.lt/jbse  

  Periodiškumas:

šešis kartus per metus

 

     

 

GU / NSE Gamtamokslinis ugdymas / Natural Science Education/, ISSN 1648-939X

Periodinis tarptautinis recenzuojamas mokslinis metodinis leidinys lietuvių, rusų, anglų kalbomis (santraukos anglų, lietuvių kalbomis), įtrauktas į tarptautinę INDEX COPERNICUS, OAJI ir kitas duomenų bazes. Vyriausiasis redaktorius prof.dr. Vincentas Lamanauskas.

 

Periodiškumas:

tris kartus per metus

       

   Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje /
 Natural Science Education at a General School

Tęstinis recenzuojamas mokslinis metodinis leidinys, kuriame publikuojama nacionalinės to paties pavadinimo konferencijos medžiaga.

Nuo 2013 metų leidžiamas kaip žurnalas (ISSN 2335-8408)

 

 

Periodiškumas:

vieną kartą per metus

 

         

 

Švietimas: politika, vadyba, kokybė / Education Policy, Management  and Quality, ISSN 2029-1922

Periodinis recenzuojamas tarptautinis mokslinis metodinis leidinys lietuvių, rusų, anglų kalbomis (santraukos anglų kalba), įtrauktas į tarptautines mokslinės informacijos duomenų bazes COPERNICUS INDEX, OAJI. Leidinys skiriamas aktualiausiems švietimo politikos, vadybos ir kokybės klausimams nagrinėti. Ypatingas dėmesys skiriamas bendrajam lavinimui. Vyriausiasis redaktorius prof.dr. Vincentas Lamanauskas. Atsakingoji sekretorė dr. Laima Railienė.
 

 

Periodiškumas:

tris kartus per metus

 

         

 

Problems of Management in the 21st Century, ISSN 2029-6932

Tarptautinis periodinis mokslo darbų žurnalas leidžiamas anglų kalba.  Žurnalas įtrauktas į tarptautines EBSCO: Business Source Complete ir COPERNICUS INDEX mokslinės informacijos duomenų bazes. Vyriausiasis redaktorius prof. dr. Vincentas Lamanauskas. Svetainė internete: http://www.jbse.webinfo.lt/PMC/Problems_of_Management.htm, http://www.scientiasocialis.lt/pmc 

 

Atsižvelgiant į  straipsnių skaičių

         

 

Problems of Psychology in the 21st Century, ISSN 2029-8587

Tarptautinis periodinis mokslo darbų žurnalas leidžiamas anglų kalba. Žurnalas įtrauktas į tarptautines mokslinės informacijos duomenų bazes: EBSCO, Copernicus Index, Cabell Publishing, Inc., Directories of Academic Journals, Directory of Research Journal Indexing (DRJI) ir kt.  Vyriausiasis redaktorius prof. dr. Vincentas Lamanauskas. Svetainės internete: http://www.jbse.webinfo.lt/PPC/Problems_of_Psychology.htm, http://www.scientiasocialis.lt/ppc
 

  Pagal CFP atsižvelgiant į straipsnių skaičių

       

   

horizontal rule

          Paskutinis papildymas / Last updated  07/04/16
          www administratorius / webmaster
 
        ©
MMC/SMC "Scientia Educologica"