Scientia Educologica

M o k s l i n i s   m e t o d i n i s   c e n t r a s

  Scientific Methodical Centre

 Asocijuotas Lietuvos mokslininkų sąjungos narys

   

Apie Centrą
Leidyba
Konferencijos
Nuorodos
 

 

Kontaktams

 

Kitos organizacijos:
 
 

 
     
 

IOSTE

 
     
 

 
     
 

 

 
 
Leidyba

  Centro tęstiniai ir periodiniai leidiniai

         

 

     

 

GU / NSE Gamtamokslinis ugdymas / Natural Science Education/, ISSN 1648-939X

Periodinis tarptautinis recenzuojamas mokslinis metodinis leidinys lietuvių, rusų, anglų kalbomis (santraukos anglų, lietuvių kalbomis), įtrauktas į tarptautinę INDEX COPERNICUS, OAJI ir kitas duomenų bazes. Vyriausiasis redaktorius prof.dr. Vincentas Lamanauskas.

 

Periodiškumas:

Du kartus per metus

       

   Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje /
 Natural Science Education at a General School

Tęstinis recenzuojamas mokslinis metodinis leidinys, kuriame publikuojama nacionalinės to paties pavadinimo konferencijos medžiaga.

Nuo 2013 metų leidžiamas kaip žurnalas (ISSN 2335-8408)

 

 

Periodiškumas:

vieną kartą per metus

 

         

 

Švietimas: politika, vadyba, kokybė / Education Policy, Management  and Quality, ISSN 2029-1922

Periodinis recenzuojamas tarptautinis mokslinis metodinis leidinys lietuvių, rusų, anglų kalbomis (santraukos anglų kalba), įtrauktas į tarptautines mokslinės informacijos duomenų bazes COPERNICUS INDEX, OAJI. Leidinys skiriamas aktualiausiems švietimo politikos, vadybos ir kokybės klausimams nagrinėti. Ypatingas dėmesys skiriamas bendrajam lavinimui. Vyriausiasis redaktorius prof.dr. Vincentas Lamanauskas. Atsakingoji sekretorė dr. Laima Railienė.
 

 

Periodiškumas:

Du kartus per metus

 

         

       

   

horizontal rule

          Paskutinis papildymas / Last updated  09/06/19
          www administratorius / webmaster
 
        ©
MMC/SMC "Scientia Educologica"