Natural  Science  Education

 

ISSN 1648-939X /Print/, ISSN 2669-1140 /Online/

Bendra informacija
General Information

Redakcinė kolegija
Editorial Board

Indeksavimas
Indexing & Abstracting

Numeriai
Issues

Kontaktai
Contacts
        

Recenzijos forma

Review form

 

 

 


 

Gamtamokslinis ugdymasperiodinis, recenzuojamas, mokslinis-metodinis žurnalas, kurį leidžia mokslinis metodinis centras „Scientia Educologica“. Tai tarptautinis žurnalas, kuriame moksliniai ir metodiniai straipsniai publikuojami lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Leidinys skirtas mokytojams, aukštųjų mokyklų dėstytojams bei visiems, besidomintiems gamtamoksliniu ugdymu. GU yra laisvosios prieigos žurnalas.

***

Natural Science Education – is an periodical, peer reviewed, scientific-methodical journal, issued by the SMC „Scientia Educologica“. It is an international journal, wherein the scientific and methodical articles published in Lithuanian, English and Russian languages. This journal is intendent for the teachers of general education schools, the lecturers of higher educational institutions and all, who are interested in the problems of natural science education. NSE is an Open Access journal.

Index Copernicus (IC™ Value): 4.25 (2005), 4.20 (2006), 4.38 (2007), 4.29 (2008), 4.48 (2009), 4.56 (2010), 4.56 (2011), 64.50 (2015), 84.75 (2018), 88.36 (2019).

CGIJ OAJI: 0.201 (2018)

ICDS: 3.7 (2019)

 

RECENZAVIMO PROCEDŪRA IR PAGRINDINIAI KRITERIJAI

REVIEW PROCEDURE AND MAIN CRITERIA 

 

 CALL FOR PAPERS

© Mokslinis metodinis centras "Scientia Educologica", 2020
Scientific Methodical Center „Scientia Educologica“, Lithuania
the associated member of Lithuanian Scientific Society, the Association of Lithuanian Serials, and ICASE (International Council of Associations for Science Education)


          Paskutinis papildymas / Last updated  10/25/20
          www administratorius / www manager
 
        ©
MMC/SMC "Scientia Educologica"