Scientia Educologica

M o k s l i n i s   m e t o d i n i s   c e n t r a s      

 

  Scientific Methodical Centre    
Asocijuotas Lietuvos mokslininkų sąjungos narys ir ICASE narys
   

Apie Centrą
Leidyba
Konferencijos
Nuorodos

 

Kontaktams

 

Cento tęstiniai ir periodiniai leidiniai:

    

      Kitos organizacijos:
 
 

 
     
 

IOSTE

 
     
 

 
     
 

 
     
 

 

 
     
 

 

 
     

   
 
Apie Centrą

   Mokslinis metodinis centras ”Scientia Educologica” – tai respublikinis centras, neformaliojo švietimo institucija. Įsteigtas 2001m. ir įregistruotas LR Teisingumo ministerijoje 2001m. birželio mėn. 28 d. (Nr. 110-V) - ID: 195736971. Pagrindiniai centro veiklos tikslai:

bullet burti jaunuosius edukologijos mokslininkus ir aktyvius pedagogus bendrai mokslinei metodinei veiklai;
bullet

skatinti akademinės bendruomenės iniciatyvas tobulinant Lietuvos aukštojo mokslo bei pedagogų rengimo sistemas;

bullet

rūpintis Lietuvos jaunųjų edukologų kvalifikacijos kėlimu ir tobulinimu, jų mokslinių darbų populiarinimu;

bullet supažindinti visuomenę su šiuolaikinės edukologijos problemomis, kelti visuomenės bendrąją kultūrą, skatinti edukologinę savišvietą;
bullet

organizuoti visuomenei paskaitas, susitikimus su žymiais edukologais, tuo prisidedant prie švietimo sistemos

          tobulinimo, propaguoti nuolatinio mokymosi idėjas;

bullet

skleisti visuomenėje krikščioniškojo mokslo socialines idėjas.

Veiklos formos    Centro valdyba
Moksliniai metodiniai konkursai, seminarai, Prof. Vincentas Lamanauskas
Mokslinės metodinės konferencijos, simpoziumai, Dr. Laima Railienė
Konsultavimas, Dr. Naglis Švickus
Leidyba Judita Stankutė
Kontaktams
Adresas: Donelaičio g. 29, LT-78115 Šiauliai, Lietuva
Tel.: +370-687-95668
El.paštas: gu@gu.puslapiai.lt

 

horizontal rule

 Paskutinis papildymas / Last updated  10/27/20
 www administratorius / webmaster
 
©
MMC/SMC "Scientia Educologica"