Scientia Educologica

M o k s l i n i s   m e t o d i n i s   c e n t r a s

  Scientific Methodical Centre

 Asocijuotas Lietuvos mokslininkų sąjungos narys

 

 

Apie Centrą
Leidyba
Konferencijos
Nuorodos
 
 

Kontaktams

 

Cento tęstiniai ir periodiniai leidiniai:

    

Kitos organizacijos
 
 

 
     
 

IOSTE

 
     
 

 
     
 

 

 
 
Nuorodos

 Žurnalai

       Lietuvoje:
  MG Mokslas ir gyvenimas Mokslo populiarinimo leidinys
  Mezonas - Lietuvos fizikos mokytojų asociacijos elektroninis leidinys
  Geografijos aidai - Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos leidinys
  Dangus - Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslo populiarinimo leidinys
  GU/NSE - Gamtamokslinis ugdymas/Natural Science Education Tarptautinis mokslinis metodinis žurnalas
 
 
       Kitose šalyse:
  REC/JSE - Revista de Educacion en Ciencias / Journal of Science Education
  JSET - Journal of Science Education and Technology
  JNRLSE - Journal of Natural Resources and Life Sciences Education
  JESSE - Journal of Earth System  Science Education
 
  CJSE - Chinese Jpournal of Science Education
  CSTA - California Journal of Science Education
  RJSE - Resonance Journal of Science Education
  JRST - Journal of Research in Science Teaching
   AER - Astronomy Education Review
  JESE - Journal of Elementary Science Education :
  JSTE - Journal of Science Teacher Education
  Nature - International Weekly Journal of Science
  Chemistry - Bulgarian Journal of Chemical Education.
  Science in School e-journal
  African Journal of Research in Mathematics, Science and Technology Education
  Organizacijos
 

  ICASE International Council of Associations for Science Education.

  IOSTE International Organization for Science and Technology Education. 

  ESERA European Science Education Research Association.

  NSTA - National Science Teachers Association (USA)
  LFMA - Lietuvos fizikos mokytojų asociacija
  LGMA - Lietuvos geografijos mokytojų asociacija
  AUKURAS - Lietuvos gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubas
  ŽVEJONĖ - Klaipėdos ekologinis klubas

        

horizontal rule

          Paskutinis papildymas / Last updated  09/06/19
          www administratorius / webmaster
 
        ©
MMC/SMC "Scientia Educologica"