Scientia Educologica

Mieli kolegos!

        Tarptautinis mokslinis metodinis žurnalas “Švietimas: politika, vadyba, kokybė /Education Policy, Management and Quality”  (ISSN 2029-1922) nagrinėja aktualiausius švietimo politikos, vadybos ir kokybės klausimus. Žurnale moksliniai ir metodiniai straipsniai publikuojami lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Leidinys skirtas mokytojams, aukštųjų mokyklų dėstytojams bei visiems, besidomintiems aktualiausiais švietimo klausimais. Pagrindinis dėmesys skiriamas bendrojo lavinimo sektoriui. Žurnalas leidžiamas nuo 2009 metų tris kartus per metus.  

Bendrojo lavinimo mokyklų, neformaliojo švietimo institucijų vadovus, pedagogus, kitus specialistus, mokyklos ar miesto (rajono) metodinių ratelių pirmininkus, švietimo skyrių vadovus bei specialistus kviečiame publikuoti metodinius, vertinamuosius ir kitus straipsnius aktualiausiais švietimo politikos, vadybos bei kokybės tobulinimo klausimais.

Pagrindinis redakcinės kolegijos dėmesys skiriamas metodinėms publikacijoms, gerosios patirties bei naujų idėjų sklaidai šalyje ir už jos ribų. Žurnale publikuojami ir moksliniai straipsniai, tačiau juos atrenkant atsižvelgiama į tai, kad pagrindinis žurnalo skaitytojas – ugdymo praktikos atstovas. Redakcinė kolegija sieks, kad žurnalas būtų įvairus savo tematika, kad jame būtų atspindėti nūdienos švietimui aktualūs dalykai. Tikėtina, kad bus pravartu susipažinti ir su artimiausių Lietuvos kaimynių – Baltarusijos, Latvijos, Lenkijos ir kt. šalių patirtimi švietimo politikos, vadybos bei kokybės užtikrinimo srityje.  

 

Kviečiame prenumeruoti šį žurnalą. Juk Lietuvoje nėra kito tokio švietimo politikai, vadybai ir kokybei skirto periodinio leidinio!

Prenumeratos kaina 2017 metams – tik 18 eurų (trys numeriai) + pašto paslaugos ir PVM (9 %). Anksčiau išleistų numerių teirautis redakcijoje.

Leidinį galite užsisakyti atsiuntę laisvos formos paraišką e-paštu: svietimas.politika@gmail.com    Jums bus išsiųsta PVM sąskaita faktūra išankstiniam apmokėjimui. PVM sąskaitos faktūros originalas atsiunčiamas kartu su pirmuoju numeriu nurodytu adresu.

Paraiškoje nurodykite tikslų adresą, kur reikia pristatyti žurnalą. 

Į visus Jums iškilusius klausimus atsakysime e-paštu: svietimas.politika@gmail.com svietimas.politika@inbox.lt

horizontal rule

Paskutinis papildymas / Last updated  01/19/17
          www administratorius / webmaster
 
        ©
MMC/SMC "Scientia Educologica"