Natural  Science  Education

 

ISSN 1648-939X

   Redkolegija / Editorial & REVIEW Board

Vyriausiasis redaktorius

(Editor-in-Chief)

Prof. dr. Vincentas Lamanauskas

Šiaulių universitetas (Šiauliai University, Lithuania)

 

Redaktoriaus pavaduotoja (Deputy Editor-in-Chief)

Dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė

 

Vilniaus universitetas (Vilnius University, Lithuania)

 

Atsakingoji sekretorė

(Executive Secretary)

Dr. Laima Railienė

MMC "Scientia Educologica" (SMC "Scientia Educologica", Lithuania)

Nariai (Editors)

 

Nerutė Augustonytė

Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla(Lėvens Basic School, Pasvalys, Lithuania)

Prof. dr. Martin Bilek

Prahos Karolio universitetas (Charles University, Czechia)

Prof. dr. Andris Broks

Latvijos universitetas (University of Latvia, Latvia)

Dr. Liudmila Korozhnieva

Petrozavodsko valstybinis universitetas (Petrozavodsk State University, Russia)

Dr. Jarmila Kmetova

Matej Bel universitetas (Matej Bel University, Slovakia)

Prof. dr. Jari Lavonen

Helsinkio universitetas (University of Helsinki, Finland)

Dr. Solange Wagner Locatelli

Federalinis ABC universitetas (Federal University of ABC, Brazil)

Dr. Iwona Maciejovska

Jogailos universitetas (Jagiellonian University, Poland)

Dr. Eleonora Melnik

Petrozavodsko valstybinis universitetas (Petrozavodsk State University, Russia)

Dr. Uladzimir Slabin

Oregono universitetas (University of Oregon, USA)

Dr. Laimutė Salickaitė-Bunikienė

Drūkšių ekologinio ugdymo mokykla (Drukshiai Ecological Education School, Lithuania)

Dr. Violeta Šlekienė

Šiaulių universitetas; Jaunųjų fizikų mokykla „Fotonas“ (Šiauliai University, Junior Physics school „Photon“)

Dr. Elena Vasilevskaya

Baltarusijos valstybinis universitetas (Belarus State University, Belarus)

 

 

 

 

© Mokslinis metodinis centras "Scientia Educologica", 2019
Scientific Methodical Center „Scientia Educologica“, Lithuania
the associated member of Lithuanian Scientific Society and ICASE (International Council of Associations for Science Education)
   


          Paskutinis papildymas / Last updated  03/14/19
          www administratorius / www manager
 
        ©
MMC/SMC "Scientia Educologica"