XXVI nacionalinė mokslinė praktinė konferencija
"Gamtamokslinis ugdymas bendrojo UGDYMO mokykloje – 2020"

horizontal rule

REGISTRACIJA

 

 

 

Terminai

Registracija 2020 m. balandžio 15 d.
Rankraščio pristatymas 2020 m. kovo 30 d.
Rankraščių recenzavimas, autorių informavimas iki 2020 m. balandžio 03 d.
Dalyvio mokestis

Straipsnių autoriams

2020 m. kovo 30 - balandžio 08 d.

Kitiems dalyviams

2020 m. sausio 1 - balandžio 15 d.

Konferencija 2020 m. balandžio 24-25 d.
Pastaba: Prašome dalyvio mokestį sumokėti pavedimu per banką. Mokestis konferencijos dieną bus priimamas tik kaip išimtis. Pavedime būtina nurodyti įstaigos kodą, jei mokėtojas yra juridinis asmuo
  Dalyvio mokestis

Konferencijos dalyviams – straipsnių autoriams

45 EUR Dalyvis gaus konferencijos leidinio 1 egzempliorių nepriklausomai nuo autorių skaičiaus, reklaminę medžiagą, pažymėjimą

Kitiems konferencijos dalyviams ir bendraautoriams

20 EUR Dalyvis gaus reklaminę medžiagą, pažymėjimą, o konferencijos leidinį galės įsigyti konferencijos metu

P.S. Norintys įsigyti papildomą konferencijos straipsnių leidinį dalyviai (išskyrus straipsnio pirmąjį autorių) gali apmokėjimą atlikti iš anksto prie registracijos mokesčio pridėdami 8 EUR.

 Mokėdami dalyvio mokestį parašykite savo vardą, pavardę, gavėjo pavadinimą ir tekstą "Dalyvavimas GU konferencijoje 2019". Jei mokėtojas juridinis asmuo, nurodykite organizacijos tikslų pavadinimą ir kodą. Esant poreikiui, prašome suderinti apmokėjimą pagal išankstines sąskaitas. 

 Gavėjas

Sąskaita

Bankas

Mokslinis metodinis centras "Scientia Educologica"
į/k 195736971, Donelaičio g. 29, Šiauliai
PVM netaikomas
LT327300010002393343 "SWEDBANK", AB,
banko kodas 73000
 
 +  Registracijos ir dalyvio mokestis bus skirtas konferencijos programai, konferencijos straipsnių rinkiniui, kavos pertraukoms, kitoms organizacinėms reikmėms.
 
 + Registracijos ir dalyvio mokestis nebus gražinamas sumokėjusiems, bet negalėjusiems dalyvauti konferencijoje.
 
 Konferencijos kalba
 Konferencija vyks lietuvių kalba. Esant būtinybei, gali būti organizuotas vertimas į rusų ar anglų kalbą.
 
 Registracijos anketa >>>  (Prašome užpildyti registracijos anketą ir atsiųsti el. paštu konferencijos organizatoriams. Anketą persisiųskite iš šios svetainės, išsaugokite savo kompiuteryje, dokumentą pavadinandami savo pavarde(be lietuviškų raidžių), užpildykite ir išsaugoję (Save) atsiųskite konferencijos organizatoriams prisegtą prie el. laiško. Reikalaukite patvirtinimo, kad anketa gauta). El.pašto adresas: gu@gu.puslapiai.lt
   
   

horizontal rule

       Paskutinis papildymas  01/11/20
         WWW administratorius
       © MMC "Scientia Educologica"