XXV nacionalinė mokslinė praktinė konferencija
"Gamtamokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje - 2019"

horizontal rule

       

     Konferencijos programa        Detalizuota programa

Laikas

Penktadienis
2019 - 04 - 26

Šeštadienis
2019 - 04 - 27

8.30 - 9.00

Dalyvių registracija

Darbas sekcijose

9.00 - 9.30

9.30 - 10.00

Konferencijos atidarymas

10.00 - 10.30

Plenarinis posėdis

Kavos pertrauka

10.30 - 11.00

Seminaras I

11.00 - 11.30

11.30 - 12.00

Seminaras II

12.00 - 12.30

Pietų pertrauka

12.30 - 13.00

Konferencijos uždarymas

13.00 - 13.30

 

13.30 - 14.00

Darbas sekcijose

14.00 - 14.30

14.30 - 15.00

Kavos pertrauka

15.00 - 15.30

Darbas sekcijose

15.30 - 16.00

16.00 - 16.30

16.30 - 17.00

Kultūrinė programa I

17.00 - 17.30

17.30 – 18.00

18.00 – 18.30

18.30 – 19.00

 

19.00 – 19.30

Kultūrinė programa II

19.30 – 20.00

***

            2019 m. balandžio 25 d. (17-20 val.) numatomas neformalus konferencijos dalyvių, atvykusių iš Lietuvos ir užsienio, ir mokyklos bendruomenės susitikimas.