XXV nacionalinė mokslinė praktinė konferencija
"Gamtamokslinis ugdymas bendrojo UGDYMO mokykloje – 2019"

horizontal rule

Konferencijos tikslai

Propaguoti gamtamokslinio ugdymo idėjas. Burti draugėn besidominčius gamtamokslinio ugdymo problematika, dalintis patirtimi ir ją skleisti. Skatinti gamtamokslinio ugdymo proceso efektyvinimą.                  

Pagrindinės  
XXV konferencijos probleminės sritys:

bullet

Gamtamokslinio ir technologinio ugdymo tarptautinė patirtis;

bullet

Gamtamokslinis ir technologinis raštingumas;

bullet

IKT taikymas gamtamoksliniame ugdyme;

bullet

Gamtotyra pradinėje ir pagrindinėje bendrojo lavinimo mokykloje;

bullet

Gamtamokslinis išsilavinimas: kokybės aspektai;

bullet

Gamtamokslinio ir technologinio ugdymo istorija;

bullet

Žmogaus ir gamtos santykiai kaip gamtamokslinio ugdymo objektas;

bullet

Neformalus ir informalus gamtamokslinis ugdymas;

bullet

Vizualizacija gamtamoksliniame ugdyme;

bullet

Neurobiologija ir gamtamokslinis ugdymas;

bullet

Gamtos mokslų dalykų ir matematikos mokytojų bendradarbiavimas ir kt.
 

Konferencijos organizacinis komitetas

Pirmininkas

Prof. dr. Vincentas Lamanauskas, MMC "Scientia Educologica"

Nariai:

bullet

Aušra Aleksandravičienė, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija

bullet

Jūratė Biškauskaitė, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija

bullet

Ina Griciuvienė, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija

bullet

Rimvydas Latvys, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija

bullet

Prof. dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė, Vilniaus universitetas

bullet

Nijolė Puzelienė, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija

bullet

Doc. dr.  Loreta Ragulienė, Šiaulių universitetas

bullet

Dr. Laima Railienė,  MMC ”Scientia Educologica”

bullet

Lina Riaubienė, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija

bullet

Judita Stankutė, Plungės meno mokykla, MMC "Scientia Educologica"

bullet

Doc.dr. Violeta Šlekienė, Šiaulių universitetas

bullet

Valda Tilienė, Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

bullet

Rita Totorienė, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija

bullet

Jurgita Trifeldienė, Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

bullet

Augustas Uktveris, VšĮ. Ekologinio švietimo centras, Vilnius

 

Konferencijos vieta

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija, Kupiškis

Adresas:
 Jaunimo g. 2, Kupiškis 40128.
 

Kultūrinė programa

Informacija bus pateikta vėliau

Plačiau apie mokyklą  >>>

Apgyvendinimas

Informacija bus pateikta vėliau

Konferencijos dalyvio mokestis

35 EUR - pageidaujantiems publikuoti straipsnį recenzuojamame konferencijos leidinyje; 15 EUR - kitiems dalyviams. Išsamiau skiltyje "Registracija".

horizontal rule

Kontaktams      

Pašto adresas        
      
Mokslinis metodinis centras "Scientia Educologica"
Donelaičio g. 29, 78115 Š
iauliai

          Konferencijos el. pašto adresas gu@gu.puslapiai.lt arba v.lamanauskas@ef.su.lt

          Organizacinio komiteto pirmininko telef. 8-687-95668

         

horizontal rule

       Paskutinis papildymas  11/29/18
      
  WWW administratorius

      
© MMC "Scientia Educologica"